BİREYLER

Araştırmalar bizden sonra gelecek nesillerin varlığını sürdürmesine olanak sağlayacak şekilde yaşamın devamı için bugünkü karbondioksit salımımızın en azından yarıya düşürülmesi gerektiğini gösteriyor. Üretimden kaynaklı karbon salımları bireysel karbon salımının yanında çok büyük kalsa da bireysel çabalarla bile doğadaki ayak izimizi önemli ölçüde küçültmemiz mümkün. Tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmek ve biraz dikkatli olmak ilk adım. Aslında bu konuda yapabileceklerimizi az çok biliyoruz. Yine de bir hatırlamakta fayda var.

Azaltım önerileri

Evde yapılabilecekler;

Ulaşım açısından yapılabilecekler;

Tüketim alışkanlıkları gözden geçirilmeli;