KOBİ'LER

Gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ekonomilerinde bilgi teknolojisi alanında yaşanan dönüşümden sonra sırayı yeşil ekonomide yaşanan gelişmeler almıştır. Şirketler enerji maliyetlerini ve yapılarını kontrol altına alabilmek için alternatif enerji kaynaklarına yatırım yaparken bir yandan da müşterilerinin tercihleri doğrultusunda çevre dostu ve enerji tasarruflu ürünleri piyasaya sokmaktadırlar. Bu büyük değişimin ivme kazanmasını sağlayanlar büyük ve çokuluslu şirketlerdir ancak değişim gittikçe tabana yani ekonominin temelini oluşturan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere doğru yayılmaktadır.

Bu yayılmanın başlıca sebebi çevre duyarlılığı konusunda artan bilinç, yasal düzenlemeler gibi çeşitli baskı altında kalan büyük şirketlerin iş ortaklığı yaptıkları küçük işletmelerin üretim süreçlerinde çevre ile ilgili konulara daha duyarlı olmalarını talep etmeleridir. Bu nedenle çalıştıkları şirketlerle ilişkilerini sağlam tutmak, yeni müşteri kazanmak isteyen küçük işletmeler için yeşil ekonomiye geçiş yakında bir tercih değil bir zorunluluk haline gelecek gibi görünmektedir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler birçok ekonominin temel direğidir, ülkemizde işletmelerin % 99’undan fazlası KOBİ’lerden oluşmakta ve toplam istihdamın % 70’inden fazlasını yine KOBİ’ler sağlamaktadır.

Finansal kaynaklarının kısıtlı olması, Ar-GE’ye yatırım yapamıyor olmaları ve ilgili konularda bilgi sahibi uzman kadroları istihdam edemiyor olmaları KOBİ’ler için bir dezavantaj olsa da önümüzdeki yıllarda yeşil ekonomiye geçişe sırt çeviremeyecekler gibi görünmektedir.

KOBİ’lerin finansal olarak dezavantajlı olduğunun farkında olan bankalar küçük işletmelere özgü enerji verimliliği, yenilenebilir enerji gibi konularda yenilikçi ve erişilebilir çözüm geliştirmeye başlamışlardır.

Sizde karbon ayakizinizi hesaplayarak çevreye etkinizin ne olduğunu öğrenmek ve bunu azaltmak için önlemler almak istiyorsanız bizi arayın.