HİZMETLERİMİZ

İnsan etkinliklerine bağlı olarak atmosferdeki sera gazı birikimlerinin değişmesi, ortaya çıkan küresel ortalama sıcaklıklardaki artış, başta yağış rejimlerinde düzensizlikler olmak üzere küresel iklimde çeşitli değişimlere yol açmakta, bu değişimler ise doğal kaynakların varlığını ve dağılımını etkilemektedir. Bu düzensizlik sosyo-ekonomik yapılara da yansımaktadır. Bu çerçevede toplumlar, hem sera gazı salımlarının azaltılması hem de bugüne kadarki ve önlem alınmazsa gelecekteki olası etkilere karşı uyum çalışmaları yürütmek zorundadır. Sorunun ana kaynağı olan alanlar aynı zamanda çözümün de merkezinde olmak durumundadır. Bu nedenle, düşük karbon ekonomisine geçişte en önemli adımlar enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, toplu taşıma, temiz üretim, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir kentleşme ve sürdürülebilir arazi yönetimi alanlarında atılmalıdır.

Hükümetleri olduğu kadar, son yıllarda küresel yatırımcılar ve üreticiler tarafından da çevresel sorumluluk kapsamında ele alınmakta olan iklim stratejileri; yönetim sistemleri ve kurumsal stratejilere entegre edilmektedir.

Climate Volunteers (İklim Gönüllüleri) olarak, iklim değişikliğinin çok önemli çevresel ve sosyo ekonomik sonuçlara yol açabilecek boyutta çok yönlü ve karmaşık bir sorun olduğu ve bu gelişmelerin sebep olacağı etkilerin gelecek nesillerin yaşamını tehdit eden önemli bir imtihan olduğunun farkındalığı ile sera gazı salımlarının azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele için çevremizde farkındalığı arttırmak ve düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinin bir parçası olmak adına çeşitli hizmetler sunuyoruz.

Hizmetlerimiz;

Sayfamızdaki karbon hesaplama araçları ile kendinizin veya şirketinizin karbon ayakizini hesaplayabilir, sitemizde görülen karbon salım azaltım projelerine destek olarak dengeleyebilir veya karbon salım ile ilgili kurumunuza özel bir çalışma için bizi arayabilirsiniz.