KARBON YÖNETİMİ VE STRATEJİ GELİŞTİRME

Karbon stratejisi, kurumlar ve işletmeler için seragazı salımlarının ölçülmesi, izlenmesi, azaltılması ile ilgili stratejiler geliştirilmesini içeren uzun süreli planlama sürecidir. Uygulanacak olan karbon stratejileri firmaların karbon salımını azaltırken giderek maliyeti artan ve tedariği zorlaşan enerji tüketimini düşürmektedir. Orta ve uzun vadede maliyetler düşerken çevreye duyarlı stratejiler geliştirilmesi firmaların marka değerini ve satışlarına da olumlu katkılar sağlamaktadır. Ülkemizde konu ile ilgili farkındalığın yeni yeni artmaya başlamış olması karbon yönetimi konusunda öncü olan kuruluşlara önemli bir rekabet avantajı getirmektedir.

Karbon ekonomisinin büyüklüğü her geçen gün artmakta, kurumların iklim değişikliği ve karbon yönetimi konusunda atacakları adımlar rekabet edebilme güçlerini geliştirmekte ve marka değerlerini arttırmaktadır. İklim ve çevre dostu ürünlere olan talep hızla artmakta, yatırımcılar açısından ise bu konulara öncülük eden firmalar öncelikli tercih edilir hale gelmişlerdir.

Ülkemizde, henüz karbon stratejisi geliştirme ile ilgili yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak Ağustos 2009’da Kyoto’ya taraf olan Türkiye, 2020 sonrasında karbon salım azaltım ile ilgili bir taahhüt altına girerse bu konuda yasal bir takım düzenlemelerin yapılması kaçınılmaz olacak ve firmalar bir anda karbon salımları hesaplama ve azaltım konusunda yükümlü olabilecektir.  

Başarılı karbon yönetimi süreci için gereklilikler:

Karbon ayakizini hesaplamak sera gazı salımlarını yönetebilmenin ilk adımıdır. Kurumunuzun salım kaynaklarını ve düşürme olanaklarını belirlemek size en uygun azaltım seçeneklerini değerlendirmek için bizi arayın.