ŞİRKETLER

Şirketler; strateji, plan ve yönetim sistemlerine sürdürülebilirlik prensiplerini de eklediklerinde rekabet avantajlarını ve iş performanslarını arttırmaktadırlar, bu nedenle büyük, uluslararası şirketler sürdürülebilir gelişimi iş stratejilerinin önemli bir parçası haline getirip kendilerine yeni pozisyonlar yaratmaktadır.

İnsanlığın karşılaştığı en önemli sorunlardan biri olan küresel iklim değişikliği yukarıdaki sebeplerden dolayı şirketlere önemli fırsatlar sunmaktadır.

Karbon ayakizi; üretilen sera gaz miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın birim karbondioksit cinsinden ölçüsüdür ve sera gazı salımlarının hesaplanmasına dayanır.

Şirketlere Katkısı

Satışlarda artış
Çevreye duyarlı hizmet arayan müşterileri etkiler

Maliyetlerde azalma
Enerji maliyetlerinde tasarruf sağlar. Arz sıkıntısı olan fosil yakıtlara bağımlılığı azaltır

Operasyonel verimlilikte artış
Süreçlerin gözden geçirilmesi ile verimlilik artar ve operasyonel maliyetlerde tasarruf sağlanır.

Uyum
İşletmenizi ileride oluşabilecek zorunlu raporlama ve diğer mevzuat için hazırlar

Pazarda fark yaratma
İşletme ve markanızın sürdürülebilirlik ile ilgili bilinirliğini ve PR fırsatlarını arttırır

Gelir artışı
Düşük karbonlu ürün ve hizmet sunumu ile gelir ve pazar payı artışı

Paydaş yönetimi
Kurumsal sosyal sorumluluk amaçlarına ulaşmaya yardımcı olur, personelin motivasyonu artar, kalifiye personel ve yatırımcıları cezbeder.

Sizde karbon ayakizinizi hesaplayarak çevreye etkinizin ne olduğunu öğrenmek ve bunu azaltmak için önlemler almak istiyorsanız bizi arayın.