BİZ KİMİZ

İklim Gönüllüleri; iklim, enerji ve sera gazı konularında farkındalığı, büyük kurumlar ve kuruluşlar seviyesinden küçüklere, hatta bireylere indirmek ve toplumun bilgi düzeyini yükseltmek, algısını değiştirmek için kuruldu.

“İklim Gönüllüleri” dünyadaki varlığımızın çevre ve iklime olan etkilerini algılamak, bu etkileri ölçme yöntemlerini öğrenmek, tüm dünya ile aynı metrikler dil üzerinden anlaşmak, ayak izimizi küçültecek önlemlerin neler olduğunu öğrenmek, farklı önlemlerin, hareketlerin etkilerinin farkında olmak, bununla ilgili bir girişimde bulunmak üzere çalışmalarına başladı. Bütün bu bilgilendirme ve ölçme-değerlendirme-dengeleme ile ilgili hizmetlere, İklim Gönüllüleri internet sitesi üzerinden erişilebileceksiniz.

Site, kullanıcılarına, uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen hesaplama araçlarını, geniş bir yelpazede sunuyor.

İklim Gönüllüleri girişimi kurucusu Demir Enerji; iklim değişikliği, karbon kredisi geliştirme, yenilenebilir enerji, çevre, enerji verimliliği ve enerji yönetimi alanlarında öncü, uluslararası ve yerel projelerde yer almış uzmanlardan kurulu bir danışmanlık şirketidir. Projelerinde teknik, yasal, proje yönetimi, finansal, sosyal ve ekoloji konularını kapsayan bütüncül bir yaklaşım sergileyen Demir Enerji; çokuluslu şirketler, inşaat şirketleri, sanayi, özel yatırımcılar, yerel yönetimler, STK`lar ve enerji tüketicileri için geniş bir yelpazede yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır.

İklim Gönüllüleri girişimi Bilgi ve Uygulama Ortağı REC Türkiye, tarafsız, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi’nin (REC) Türkiye ofisidir. REC Türkiye’nin genel amacı, Türkiye’nin çevre konusunda hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım alanlarına yönelik kapasitesini güçlendirmek, böylelikle de AB çevre müktesebatının etkili bir şekilde uygulanması sürecini hızlandırmaktır. REC Türkiye, bu hedefe ulaşabilmek için, farklı finansal kaynaklar aracılığı ile yürütmekte olduğu çalışmalar çerçevesinde, hükümetler, sivil toplum kuruluşları (STK’lar), özel sektör ve diğer çevresel paydaşlar arasında işbirliğini, bilgi paylaşımını ve çevresel karar alma süreçlerine halkın katılımını desteklemektedir. İklim Gönüllüleri girişimi kapsamında oluşacak olan fon kapsamında iklim değişikliği ile mücadele eden, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını hedefleyen ve iklim değişikliğine uyuma yönelik yöntemler sunan proje ve çalışmalar gerçekleştirecektir.