HABERLER

02 Kasım 2012

Karaman ili Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEEP)

Karaman ilinde yerel yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, yerel ekonomik katma değer ve istihdam yaratan, iklim dostu sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak amacıyla konuyla ilgili yerel paydaşların belirlenmesi, paydaş temsilcilerine eğitim verilerek bilgilendirilme yapılması, uluslararası örneklerin irdelenerek eylem planı etüdünün hazırlanması için Mevlana Kalkınma Ajansı - MEVKA Teknik Destek Programı çerçevesinde destek talep edilmiş ve sunulan proje desteklenmeye değer bulunmuştur. Climate Volunteers olarak RA Alternatif Enerji Ltd ile birlikte projenin ilk aşaması olan paydaşların belirlenmesi ve kapasite geliştirme eğitimi 1 Kasım 2012'de Karamanoğlu Mehmetbey Ünversitesinde verilmiştir.

Detaylı bilgi için

01 Kasım 2012

Sürdürülebilirlik İçin Kurumsal Sorumluluk Sertifika Programı

 

Sürdürülebilirlik için Kurumsal Sorumluluk Sertifika Programı, 14-15-16 Şubat 2013 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde gerçekleşecektir. 3 gün sürecek etkinlikte sürdürülebilirlik yaklaşımı, iklim değişikliği ve kurumsal sosyal sorumluluğun şirketlerin iş süreçlerine entegre edilmesinde izlenebilecek yöntemlerin yanı sıra birebir uygulamaya yönelik araç ve deneyimler aktarılacaktır.

Detaylı bilgi ve kayıt için

10 Ekim 2012

Türk Traktör ISO 50001 ve ISO 14064 belgelerini aldı

TürkTraktör, sektöründe bir ilki gerçekleştirerek ISO 50001 Enerji Yönetim ve ISO 14064 Sera Gazı Emisyonlarına ilişkin kalite belgelerinin her ikisine birden sahip olan ilk şirket oldu.

Yenilikçi uygulamaları ve kaliteli hizmetiyle dikkat çeken TürkTraktör, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kalite belgesini şirket içinde kurmuş olduğu ekibin üstün çabaları ile alırken,  ISO 14064 Sera Gazı Emsiyonları ile ilgili süreci ana şirketimiz  Demir Enerji Danışmanlık ile birlikte yöneterek başarılı bir denetim sonrası Kalite Belgelerini almaya hak kazandı.
TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta alınan bu iki belgenin önemini vurgulayarak, ""Kuruluşların enerji ihtiyaçlarının belirlenmesi, tüketimlerinin izlenmesi ve ölçülmesi, günümüzde önem verilmesi gereken bir konu. Gelecek ve gelecek nesilller bizler için son derece önemli. Bu bilinç ile sektörde ilk kez sera gazı salınımı konusunu da doğrudan ilgilendiren ISO 50001 ve ISO 14064 standartlarının, her ikisine de sahip olan şirket olmaktan ötürü müthiş gururluyuz. Her noktada çalışana, müşteriye ve çevreye saygı mottomuz doğrultusunda aldığımız bu iki belge ile birlikte, enerji maliyetlerimizi azaltıyor, karbon ayak izi ölçümü dönemini başlatıyoruz. TürkTraktör olarak iklim değişikliği ile en iyi şekilde başederek, enerji gereksimimiz için yenilenebilir kaynaklara yöneliyoruz" dedi.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, kuruluşların enerji ihtiyaçlarının belirlenmesi, tüketimlerinin izlenmesi, ölçülmesi odaklı bir standard. Sera gazı salınımı konusunu da doğrudan ilgilendiren ISO 50001, verimli enerji kullanımı konusunda sürekli iyileştirme, çevre etki boyutlarını azalttığı gibi enerji tüketimini düşürerek tasarruf imkanı da sağlıyor.
ISO 14064 ise, hükümetlerin, sanayicilerin ve insanların gelecek yıllarda karşılaşacakları en büyük zorluklardan biri olarak kabul edilen iklim değişikliğinin, kaynak kullanımı, üretim ve ekonomik faaliyetlerde neden olacağı değişiklikler göz önünde bulundurularak, dünya atmosferindeki sera gazı derişimlerinin sınırlandırılması amacı ile hazırlanmış bir standart. Bu standart, sera gazı yönetimini iyileştirmek amacıyla sera gazı emisyon sınırlarının belirlenmesi, bir kuruluşun sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırılmalarının hesaplanması ve şirketin özel tedbirlerinin veya faaliyetlerinin tanımlanması için gerekleri içeriyor.

09 Ekim 2012

Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı Projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Dünya Bankası ile yürüttüğü Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı Projesinin açılış toplantısı 04.10.2012 tarihinde saat10.00'da İstanbul/Taksim Point Otelde kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Daha fazla bilgi için

09 Ekim 2012

İklim Değişikliği ve Türkiye Broşürü

İklim Değişikliği Daire Başkanlığı, “İklim Değişikliği ve Türkiye” isimli bir broşür yayımladı. Broşürde iklim değişikliği ile ilgili Türkiye'de atılmış olan adımların bir özeti sunulmakta, İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planlarından bahsedilmektedir. Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum çalışmaları, sera gazı emisyonları izleme yönetmeliği ve karbon piyasasına hazırlık çalışmaları ve Ozon tabakası ile ilgili çalışmalar diğer başlıklardır.  

Broşüre ulaşmak için

27 Eylül 2012

Climate Vulnerability Report 2nd Edition

İklim değişikliği ve etkileri üzerine çalışmalar yapan uluslararası bağımsız sivil toplum kuruluşu DARA’nın, 20 farklı ülkeden bilim insanları ve uzmanların katılımıyla hazırladığı raporda fosil yakıt tüketimi bütün dünyada bugünkü seviyede devam ederse, iklim değişikliğinin sonucu olan hava kirliliği, kuraklık, açlık ve hastalıklar nedeniyle insan ölümlerinin her yıl 1 milyon daha fazla olacağına dikkat çekildi.

Raporda, iklim değişikliğinin dünya ekonomisinde şu anda yılda 1.6 küçülmeye neden olduğu (GSH’nın %1,6’sı), bunun rakamlarla karşılığının 1.2 trilyon dolar olduğu vurgulandı. Önlem alınmaması halinde ise, dünya ekonomisindeki küçülmenin 2030 yılıda iki katına çıkarak % 3.2'ye yükseleceği belirtildi.

24 Eylül 2012

TÜSİAD Sürdürülebilir Turizm Raporu

Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği (TÜSİAD) tarafından "Sürdürülebilir Turizm" başlıklı raporu tanıtmak için düzenlenen toplantıda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik refahını artırabilmesi için yılda ortalama yüzde 5-6 oranında büyümesi gerektiğini vurgulayarak sözlerine başladı. Boyner, Türkiye'nin, ekonomik ve sınai kalkınmasını sürdürme noktasında zorlu bir denklemle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "Türkiye bu süreçte, enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye, sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve eşzamanlı olarak ekonomik büyümeye odaklanmak zorundadır. Bununla beraber, atılması gereken adımların sektörleri doğrudan etkileyecek önlemler içereceği de aşikardır. Bu doğrultuda, TÜSİAD olarak gelecek dönem içerisinde, seçilmiş bazı sektörler temelinde sürdürülebilirlik olgusuna, konusuna yönelik bir dizi çalışma raporu hazırlamayı hedeflemekteyiz" dedi.

Rapora Ulaşmak için

24 Eylül 2012

Emisyon Ticaret Sistemi için Çin ve AB İşbirliği

Dünyanın en fazla karbondioksit salınımı yapan ülkesi Çin, kendi emisyon ticaret sisteminin geliştirilmesi gibi projeler yardımıyla seragazı salınımını azaltmak için AB ile bir anlaşma imzaladı. Bilindiği üzere Avrupa Komisyonu, AB ETS’nin daha da geliştirilmesi yönünde yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak öteki emisyon ticaret sistemleriyle de ortaklık kurmak istiyor. Komisyon, geçen ay da AB ETS’yi 2018’e kadar Avustralya’nın emisyon ticaret sistemi ile bağlantılandırma kararı almıştı.

Söz konusu anlaşmaya göre AB dört yıl içerisinde Çin’deki üç karbon azaltma projesine 25 milyon euro ve teknik yardım sağlayacak. Çin’deki emisyon ticaret sisteminin dizayn edilmesi ve uygulanması için yardım edilmesinin yanı sıra öteki projelerle de Çin’deki şehirlerin kaynak verimliliğinin olmasına, su ve ağır metal kirliliğinin azaltılmasına ve sürdürülebilir atık yönetimi politikalarının hayata geçirilmesine destek verilecek.

Habere ulaşmak için

24 Eylül 2012

Lisanssız Elektrik Üretimi Örnek Uygulamalar - EPDK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisanssız elektrik üretimi ile ilgili merak edenleri aydınlatmak ve sıkça srulan sorulara cevap vermek amacıyla internet sitesinde örnek uygulamalar yayımladı. Detaylı bilgi için...

24 Eylül 2012

Rio +20 Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Diyaloğu

Türkiye’nin Rio+20 zirvesinin ardından Sürdürülebilir Kalkınma prensiplerini kurumsal çerçeveye nasıl oturtulacağı konusunda tartışma platformu oluşturmak amacıyla, 19 Eylül 2012 tarihinde, İstanbul Sanayi Odası Vakfı Salonlarında gerçekleştirilmiştir.  Kalkınma Bakanlığı himayesinde gerçekleşen olan konferansa medya mensupları yanısıra kamu, özel sektör, akademiler ve Sivil Toplum Örgütlerinin üst düzeyde katılımı hedeflenmiştir. Konferansta;

· Rio+20 Zirvesi sonuç belgesi olan ‘The Future We Want- İstediğimiz Gelecek’ belgesi sonuçları ile bağlantılı olarak Türk Özel Sektörünün yeşil ekonomiye geçiş sürecinde destek verebileceği alanların paylaşımı,

· Türkiye’yi Rio +20 zirvesinde temsil eden “En İyi Uygulamalar”‘ın sunumlar ile tanıtılması

· Özel sektörün çalışmalarında karşılaştıkları zorluklar ve beklentileri üzerine bir diyalog ile Türkiye’nin uzun vadeli hedefleri için özel sektör görüşlerinin alınması hedeflenmektedir.

Detaylı bilgi için

20 Temmuz 2012

Sürdürülebilirlik İçin İnovasyon-Avrupa Birliği Çevre Ödülleri

Sürdürülebilir şirketlerin başarılarını takdir etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından iki yılda bir düzenlenen Sürdürülebilirlik İçin İnovasyon-Avrupa Birliği Çevre Ödülleri, 18 Temmuz 2012, Çarşamba günü İstanbul Hyatt Regency Hotel’de gerçekleştirilen bir törenle sahiplerine teslim edildi. Yönetim, Ürün ve Süreç olmak üzere üç kategoride ödül verildi.

REC Türkiye ve TÜSİAD’ın ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine, Avrupa Birliği Bakanı ve Baş müzakereci Egemen Bağış, Avrupa Karma Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean Maurice Riper, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı Cansen Başaran ve Bölgesel Çevre Merkezi-REC Türkiye Direktörü Dr. Sibel Sezer Eralp’in yanı sıra akademisyenler, kamu ve iş dünyasından çok sayıda üst düzey isim katıldı.

Yönetim kategorisi kriterleri kapsamında Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş birincilik ödülüne layık görülürken; Akbank, Coca Cola İçecek A.Ş. ve Bosh Sanayi ve Ticaret A.Ş. de finale kalarak ödül almaya hak kazandılar. ürün kategorisinde KROS Teknolojik Ürünler A.Ş.’nin Türkiye’de tıbbi sıvı atıkların insan sağlığına ve çevreye zararsız hale getirilmesi konusunda bir ilke imza atan NEUTRALAB cihazı ödüle layık görüldü AGT Ağaç Sanayi A.Ş. diğer finale kalan şirket oldu. Süreç kategorisinde ise TAI- TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş., şirket sürecinde oluşturduğu yenilikle, tesislerinde proseslerde kullanılan toksik ve kanserojen krom (+6) ve krom içeren atıkların azaltılmasını sağladığı uygulama ile birincilik ödülünü alırken Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Artema Armatür Grubu da finale kalarak ödül almaya hak kazanan bir başka firma oldu.

02 Haziran 2012

İklim Değişikliği Konferansı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi tarafından düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı 14-25 Mayıs 2012 tarihleri arasında Almanya’nın Bonn kentinde düzenlendi.

Detaylı bilgi için...

02 Haziran 2012

Rio+20 İstediğimiz Gelecek

1992 yılında Rio de Janerio’da yapılan Dünya Zirvesinden 20 yıl sonra BM üyesi hükümetler, uluslar arası kuruluşlar ve ana gruplar daha sürdürülebilir bir gelecek için 20-22 Haziran 2012 tarihleri arasında yine Rio de Janerio’da BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansında buluşacaklar. Rio +20 öncesi hazırlıklarda birçok konuda fikir birliğine varılamamış olması tüm paydaşlarda hayal kırıklığı yaratmış olsa da tüm taraflar bu konferansın sonuç bildirgesinden umutlu.

Detaylı bilgi için...

02 Haziran 2012

Yaşayan Gezegen 2012 raporu – Yedi Milyar Beklenti Tek Gezegen

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) dünyanın durumunu belgelemek için 2 yılda bir “Yaşayan Gezegen Raporu” yayımlıyor. 2012 yılında yayımlanan raporda bir kere daha mevcut alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız ve iş yapış şekillerimizle 2030 yılına kadar 1 gezegene daha ihtiyacımız olacağı ortaya konulurken doğaya kısa süre içinde ne kadar zarar verdiğimiz çarpıcı sonuçlar ile gözler önüne seriliyor. Örneğin, 2000-2010 yılları arasında her yıl ortalama 13 milyon hektar orman yok edilmiş, son 40 yılda biyolojik çeşitliliğin % 30 azalmış olması gibi çarpıcı bulgular raporda yer alıyor.

Raporun özeti için...

30 Mayıs 2012

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik yayımlandı

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 25.04.2012 tarihinde resmi gazetede yayımlandı. Konuya ilişkin usullerin ve esasların belirlendiği yönetmelik Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve buna yönelik Kyoto Protokolü gereğince hazırlanarak üretim tesislerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları izlenerek raporlanması ve AB emisyon ticareti mevzuatının sera gazı emisyon izleme kısmı ile uyumlaştırma sağlanma amaçlanmıştır.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında önemli bir adım olan yönetmelik ile ulusal sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını teşkil eden elektrik ve buhar üretimi, petrol rafinasyonu, petrokimya, çimento, demir-çelik, alüminyum, tuğla, seramik, kireç, kağıt ve cam üretimi gibi sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının tesis seviyesinde izlenmesi, doğrulanması ve raporlanmasına dair usul ve esaslar düzenlendi. Yönetmeliğe ulaşmak için...

29 Mart 2012

500 kW kurulu güce kadar olan sistemlere serbestlik

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, 500 kW kurulu güce kadar olan sistemler ile elektrik üretiminde ve satışında özgürlük getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan ''Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'' ile ''Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ'' başlıklı düzenlemeler, 500 kW'a kadar olan sistemler ile yenilenebilir enerji üretimi ve satışında lisans ve şirket kurma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Yönetmeliğe ulaşmak için...

29 Mart 2012

İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı

"İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı" yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün önderliğinde ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, akademisyenler ve uluslararası örgütlerin katımı ile hazırlandı.

İDEP'ye ulaşmak için...

29 Mart 2012

ICCI Fuar ve Konferansı'nın 18.'si gerçekleşiyor

1994 yılından itibaren düzenlenmekte olan ve 2011 yılında 12.000 ziyaretçi sayısına ulaşan ICCI Fuar ve Konferansı'nın 18.'si geliştirilmiş konu içeriği ile Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı adı altında 25 -27 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 3 gün boyunca 6 salonda 300 sunum ve 100 poster bildirinin olacağı etkinlikte ikili iş görüşmeleri ve yan etkinlikler de yapılacak. ICCI 2012 Fuar ve Konferansı’nda odak konular; dünya, Tükiye, AB enerji sektörlerine genel bakış ile, Enerjide yeni açılımlar, Enerji ve çevre ile enerji üretimi ve çevre teknolojilerindeki gelişmeler oluşturmaktadır. Climate Volunteers olarak biz de bu organizasyonun katılımcıları arasında yerimizi alacağız. Detaylı bilgi için...

29 Mart 2012

Türkiye'nin Ekolojik Ayakizi Raporu

"Türkiye'nin Ekolojik Ayakizi Raporu" yayımlandı. WWF'in, MAYA Vakfı ve Garanti Bankası desteği ile yayımladığı rapora göre 2007 yılında Türkiye'de kişi başına düşen ekolojik ayakizi 2,7 kha ile kişi başına küresel biyolojik kapasitenin % 50 üzerinde. Bir başka deyişle, dünyadaki herkes ortalama Türkiye vatandaşı kadar tüketse idi 1,5 gezegene ihtiyaç duyulacaktı.

Raporun tamamı için...

29 Mart 2012

Bölgesel Çevre Merkezi

Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi'nin işbirliği ile gerçekleştiren Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı başvuruları başladı. REC’in 2004 yılından itibaren Sürdürülebilir Kalkınma Akademisi altında birçok Avrupa ülkesinde sunduğu eğitim programlarındaki deneyimler kullanılarak şekillendiren program bu yıl 16 Nisan - 21 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvuru için son tarih 4 Nisan 2012.

Detaylı bilgi için...