DENGELEME NASIL İŞLER?

Dengeleme (offset) kavramı, karbon salımlarının azaltılması için uygulanan önlemlere ek olarak gerçekleştirilen ve gönüllü karbon piyasalarında çok iyi bilinen bir mekanizmadır. Dengeleme, firmanın ortaya çıkardığı karbon salımlarına karşılık, aynı miktarda ancak başka bir yerde karbon tasarrufu sağlayan projelere finansal destek sağlanması ya da o projelerde ortaya çıktığı belgelenen karbon sertifikalarının satın alınması olarak açıklanabilir. Karbon salımlarını dengelemek isteyen firmalar, faaliyetlerine dayalı sera gazı salımlarını diğer bir ifadeyle karbon ayakizlerini hesaplayarak bu salımlarını azaltmak ve dengelemek üzere gönüllü bir standart çerçevesinde sağlanmış salım azaltımları sonucu oluşturulan karbon sertifikalarını satın alırlar.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, firma/işletme bünyesinde yürütülecek karbon azaltım önlemlerinin öncelikli olması gerektiğidir. Dengeleme, ancak ekonomik ve teknik gerekçelerle firma/işletme bünyesinde azaltım önlemlerinin karlı olmaması halinde kullanılmalıdır. Dengeleme projeleri aşağıda belirtilen özellikleri göstermelidir.

Karbon dengeleme nasıl işler?